ebbes-travstudio.se

 RANK V75-ROMME SÖNDAG 20 APRIL     
 

V75-1: A: 3 B: 7-10-2-12-5-1-11-9-6-4 C: 8

V75-2: A: 8-1-5 B: 2-3-4-11-9-12-10-6-7 C:-

V75-3: A: 7-8 B: 4-10-5-2-6-1 C: 9 Str. 3

V75-4: A: 10 B: 12-13-1-3-11-7-2-9-14-4-5 C: 6-8

V75-5: A: 7-2-8 B: 10-14-12-1-4-11-3-15-9-6-13 C: 5

V75-6: A: 2-9-4-11 B: 12-3-6-5-10-8-1-7 C:-

V75-7: A: 1-6 B: 10-12-2-4-7-5-9-3-8-11 C:-

Rank från Dagens Spel - Tvåa i "Tipsligan"

Stig H:s spelförslag finns från fredag & Uhrbergs från torsdag kväll.  

Streckfördelning, senaste strykningar, mm. V75: Classic.atg.se